Výuka + první pomoci

Ve spolupráci s FTV Prima vznikla za odborné garance ČČK následující instruktážní videa zaměřená na první pomoc v deseti život nebo zdraví ohrožujících situacích.
Klikněte a prohlédněte si je!

Standardy poskytování první pomoci jsou zásadním materiálem pro její výuku – určují pro jednotlivé stavy ohrožení zdraví či života nejvhodnější postup předlékařské první první pomoci (standard).

Standardy nejsou učebnicí, ale metodickým materiálem – souhrnem postupů předlékařské první pomoci, kterým mají být vyučováni laici.
Můžete si je stáhout zdarma v pdf zde.


Český červený kříž je jednou ze 191 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Naše aktivity se týkají zejména humanitárních, sociálních, zdravotních a vzdělávacích oblastí.

Sponzoři a partneři


© 2020 Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín
Vytvořil Tomáš Kulhánek