Kurzy + první pomoci

Oblastní spolek ČČK Jičín každoročně realizuje celou řadu zdravotnických kurzů první pomoci.

Výuka probíhá v souladu se Standardy první pomoci ČČK závaznými pro výuku první pomoci laiků na území České republiky a schválenými ministry zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy a spojů ČR a prezidentem ČČK.

Pokud máte zájem o absolvování kurzu první pomoci, postupujte takto:
1) Vyberte si z naší nabídky normu znalostí první pomoci, ve které chcete být proškoleni
2) Zarezervujte si termín výuky telefonicky 603 149 750 p. Harbichová, nebo na E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny kurzy jsou vedeny zkušenými záchranáři a lektory ČČK.

Přehled standardně nabízených kurzů první pomoci

Život zachraňující úkony

4 hodiny

Tento kurz je zaměřen pouze na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (zástava masivního krvácení, ošetření zraněného v běvědomí, kardiopulmonální resuscitace, ošetření zlomenin, popálenin, při epileptickém záchvatu, příznaky infarktu a CMP. Absolvent získá osvědčení s platností na čtyři roky. Kurz není zařazen do systému výuky a norem znalostí v Českém červeném kříži.

 • Určeno pro: firmy v rámci proškolení BOZP a širokou veřejnost
 • Rozsah školení: 4 hodiny (2 hod. teorie + 2 hod. praxe)
 • Platnost osvědčení: 4 roky
 • Cena: dle počtu účastníků

Přihlásit se můžete na tel. 603 149 750 p. Harbichová nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Život zachraňující úkony s použitím automatického externího defibrilátoru AED

5 hodin

Kurz je zaměřen na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace s použitím AED, zástava masivního krvácení. Absolvent získá osvědčení o absolvování s platností na čtyři roky. Kurz není zařazen do systému výuky a norem znalostí v Českém červeném kříži.

 • Určeno pro: firmy v rámci proškolení BOZP a širokou veřejnost
 • Rozsah školení: 5 hodin (2 hod. teorie + 3 hod. praxe)
 • Platnost osvědčení: 4 roky
 • Cena: dle počtu účastníků

Přihlásit se můžete na tel. 603 149 750 p. Harbichová nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základy první pomoci

12 hodin

Jedná se o základní znalosti první pomoci, aneb „co má umět každý občan“. Spolu s život zachraňujícími úkony se naučíte pomoci sobě i druhým při mnoha dalších životu méně nebezpečných akutních stavech a při úrazech. Kurz Základy první pomoci je nejlepší přípravou na obsáhlejší kurz Zdravotníka zotavovacích akcí. Kurz je velmi vhodný pro všechny řidiče a pro všechny, kdo chtějí pracovat v zahraničí.

Na kurz Základy první pomoci je ČČK jako jediný v ČR držitelem certifikátu evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz a osvědčení mají mezinárodní platnost.

 • Určeno pro: širokou veřejnost
 • Rozsah školení: 12 hodin
 • Platnost osvědčení: 5 let
 • Cena: dle počtu účastníků
Přihlásit se můžete na tel. 603 149 750 p. Harbichová nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdravotník zotavovacích akcí – pro pedagogické pracovníky / rekvalifikace

40 hodin
akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-40485/2019-2-115; MSMT-37441/2019-1/423

Kurz probíhá ve čtyřech osmihodinových blocích o víkendech, nebo v odpoledních hodinách v pracovních dnech a je zakončen testem a praktickou zkouškou.
Stručný obsah kurzu:
1) Základy složení a funkce lidského těla
2) První pomoc
3) Péče o nemocné
4) Práce zdravotníka během zotavovací akce
5) Základy zdravotnické dokumentace
6) Hygiena a epidemiologie
7) Prevence a bezpečnost u vody (rekvalifikace) 

Teorie se prolíná s praxí při simulovaných poraněních.

 • Určeno pro: širokou veřejnost
 • Rozsah školení: 40 hodin, rekvalifikace 41 hodin
 • Platnost osvědčení: pro pedagogické pracovníky neomezena 
 • Cena: dle počtu účastníků

Přihlásit se můžete na tel. 603 149 750 p. Harbichová nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

20 hodin
akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-40485/2019-2-115

Cílem školení je prohloubit či obnovit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování laické první pomoci. Úspěšný absolvent tohoto kurzu umí správně poskytnout život zachraňující úkony a ošetřit i další drobná poranění, která mohou vzniknout v rámci školních i mimoškolních aktivit u jeho svěřenců. Základy první pomoci jsou rozšířené o akutní stavy u dětí.

Učitelé mohou získané znalosti a dovednosti uplatnit ve vedení kroužku Mladých zdravotníků, při výuce v hodinách přírodopisu, případně v rámci programu „Ochrana člověka za mimořádných situací“. Absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu.

 • Určeno pro: Pedagogické pracovníky na všech stupních
 • Rozsah školení: 20 hodin (9,5 hod. teorie + 10,5 hod. praxe)
 • Platnost osvědčení: neomezena
 • Cena: dle počtu účastníků

Přihlásit se můžete na tel. 603 149 750 p. Harbichová nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Český červený kříž je jednou ze 191 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Naše aktivity se týkají zejména humanitárních, sociálních, zdravotních a vzdělávacích oblastí.

Sponzoři a partneři


© 2020 Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín
Vytvořil Tomáš Kulhánek