Oblastní spolek+
Českého červeného kříže Jičín


Spolek Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Jičíně, je humanitární společností působící na celém území okresu. Místní skupiny působí v Kopidlně, v Jičíněvsi v Hořicích a v Miletíně.

Aktuality


Český červený kříž je jednou ze 191 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Naše aktivity se týkají zejména humanitárních, sociálních, zdravotních a vzdělávacích oblastí.

Sponzoři a partneři


© 2020 Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín
Vytvořil Tomáš Kulhánek