Bezpříspěvkové Dárcovství + krve

Upozorňujeme bezpříspěvkové dárce krve, že OS ČČK Jičín sídlí v Denisova 585 Jičín. S jakýmkoliv dotazem se obracejte na tuto adresu.

Proč jsou dárci krve tak důležití?

Protože ji nelze získat uměle, ani vyrobit.

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli.

Je zejména potřeba při:
 • těžkých úrazech
 • řadě operací (zejména plicní, cévní, ortopedické, transplantace)
 • léčbě otrav

Ale i celoživotně jsou na ni odkázání např.:
 • lidé léčení umělou ledvinou
 • lidé se zhoubnými nemocemi krve

Léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro:
 • nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici)
 • léčbu poruch obranyschopnosti
 • léčbu popálenin
 • a v řadě dalších situací…
S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců.
V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve!

Podmínky dárcovství krve

 • věk: 18-65 let, prvodárci do 60 let
 • hmotnost: nad 50 kg
 • platné pojištění v ČR na kompletní péči (nestačí pouze na akutní péči)
 • dlouhodobý pobyt v ČR
 • platný občanský průkaz
 • plynulá komunikace a plné porozumění v češtině
 • nerizikové chování stran výskytu infekčních chorob (AIDS, žloutenky…)

Český červený kříž je jednou ze 191 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Naše aktivity se týkají zejména humanitárních, sociálních, zdravotních a vzdělávacích oblastí.

Sponzoři a partneři


© 2020 Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín
Vytvořil Tomáš Kulhánek