Humanitární + jednotka

Humanitární jednotka ČČK je hlavním nástrojem programu připravenosti na katastrofy. O těžce zraněné se postarají v rámci IZS v ČR profesionální složky. Druhosledové jednotky (v našem případě Humanitární jednotky ČČK) jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby, což dohromady představuje více než polovinu všech postižených.

Struktura Humanitární jednotky ČČK

 • Velitel
  řídí činnost HJ ČČK a zajišťuje návaznost na další složky IZS
 • Zdravotnická sekce
  poskytování první pomoci raněným v návaznosti na zasahující profesionální zdravotnickou záchrannou službu, ošetřovatelská péče o odsunuté osoby
 • Humanitární sekce
  zabezpečení nouzového ubytování osob odsunutých z místa neštěstí
  zajišťování nouzového stravování osob odsunutých z místa neštěstí
 • Psychosociální sekce
  poskytování potřebné sociální a psychologické pomoci, vedení registrace odsunutých osob, jejich vybavení ošacením a základními hygienickými potřebami. Spolupráce v případě potřeby s Pátrací službou ČČK při vyhledávání a spojování členů rozdělených rodin

Náš tým

Marcela Harbichová DiS.

Velitel

Okres: JC
Vzdělání, kurzy:
Zdrav. sestra, zdrav.záchranář, AZ NBO Těchonín, BLS, člen ČRR, First responder

Mgr. Lucie Kadlečková(Balarinová) PhD.

Zástupce velitele zdravotní sekce a PSP

Okres: HK
Vzdělání, kurzy:
Všeobecná zdravotní sestra, učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ (Mgr.), ošetřovatelství (Ph.D.), PSP Head of Operation, Train the Trainer in Crisis Intervention, Kurz speciální přípravy pro krizové situace, psychosociální první pomoc (HZS ČR), lektor 1.pomoci

Jan Sündemann

Člen zdravotní sekce

Okres: HK
Vzdělání, kurzy:
Člen 1.pomoci, Instr. VZS ČČK , Instr. C.M.A.S, lektor 1.pomoci

Vít Musil

Člen zdravotní sekce

Okres: HK
Vzdělání, kurzy:
ZI, ZZA, lektor 1.pomoci, zdrav.asistence

MUDr. Jana Gregorová

Člen zdravotní sekce

Okres: -
Vzdělání, kurzy:
-

Jitka Krulichová

Člen zdravotní sekce

Okres: JC
Vzdělání, kurzy:
zdrav.sestra ARIP, BLS, ALS, FULL instruktor ALS pro ČRR

Bc.David Žmolil

Člen zdravotní sekce

Okres: JC
Vzdělání, kurzy:
Zdrav.asistent, zdrav.záchranář

Marcela Pelikánová

Člen zdravotní sekce

Okres: JC
Vzdělání, kurzy:
ZZA

Šárka Šmídová

Člen zdravotní sekce

Okres: RK
Vzdělání, kurzy:
Zdrav.asistent,

Marek Malík

Člen zdravotní sekce

Okres: HK
Vzdělání, kurzy:
ZZA, horský záchranář, plavčík, hosrský vůdce

Mgr. Michal Císař

Člen zdravotní sekce

Okres: -
Vzdělání, kurzy:
-

Silvie Rožková Mičková

Zástupce velitele humanitární sekce

Okres: RK
Vzdělání, kurzy:
ZZA, pracovník v sociálních službách

Iveta Haňavcová

Člen humanitární sekce

Okres: HK
Vzdělání, kurzy:
ZZA, Člen 1.pomoci

Milan Havlíček

Člen humanitární sekce

Okres: RK
Vzdělání, kurzy:
Základní kurz hasiče, nositelé dýchací techniky, vyprošťování osob z HMV, ZZZ-16 u HZS, BLS, First Responder, ZZA

Tamara Pokorná

Člen humanitární sekce

Okres: JC (HK)
Vzdělání, kurzy:
ZZA

Bc.Jakub Zachoval

Člen humanitární sekce

Okres: JC
Vzdělání, kurzy:
ZZA

Mgr. Lucie Kadlečková (Balarinová) PhD.

Člen Psychosociální sekce

Okres: -
Vzdělání, kurzy:
-

Michal Houdek

Člen Technické sekce

Okres: RK
Vzdělání, kurzy:
ZZA


Český červený kříž je jednou ze 191 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Naše aktivity se týkají zejména humanitárních, sociálních, zdravotních a vzdělávacích oblastí.

Sponzoři a partneři


© 2020 Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín
Vytvořil Tomáš Kulhánek