První + pomoc

Kurzy první pomoci

Oblastní spolek ČČK Jičín každoročně realizuje celou řadu zdravotnických kurzů první pomoci.

Výuka první pomoci

Rozcestník výukových materiálů první pomoci.

Instruktážní videa

Ve spolupráci s FTV Prima vznikla za odborné garance ČČK následující instruktážní videa zaměřená na první pomoc v deseti život nebo zdraví ohrožujících situacích.

Standarty první pomoci

Standardy poskytování první pomoci jsou zásadním materiálem pro její výuku.

Český červený kříž je jednou ze 191 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Naše aktivity se týkají zejména humanitárních, sociálních, zdravotních a vzdělávacích oblastí.

Sponzoři a partneři


© 2020 Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín
Vytvořil Tomáš Kulhánek