Základní údaje

Organizační složka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Českého červeného kříže

 • subjekt: spolek
  Od 1.1.2014 došlo ke změně právního postavení na spolek. Společnost ČČK – hlavní spolek, OS ČČK Jičín – pobočný spolek.
  Vypis ze spolkového rejstříku.
  Úplný výpis ze spolkového rejstříku
 • registrován: v souladu s ustanovením Hlavy II.Části B Stanov Českého červeného kříže, registrovaných MV ČR pod čj. VS/1-20998/93-R dne 10. června 1993 Výkonná rada ČČK registruje s účinností ode dne 1. 1. 1994 organizační jednotku Českého červeného kříže takto:
 • název: Oblastní spolek ČČK Jičín
 • sídlo: Denisova 585, Jičín 506 01
 • IČO: 00426199
 • působnost: okres Jičín
 • bankovní účet OS ČČK Jičín: 2730-541/0100 Komerční banka Jičín
 • bankovní účet Azylový dům Jičín: 107-9166730207/0100 Komerční banka Jičín (od 1.1.2015)
 • mobil: 603 149 750 – úřad oblastního spolku 
  604 705 308 – vedoucí azylového domu
 • e-mail: jicin.cck@seznam.cz
  jicin@cervenykriz.eu
  azylovydum.jicin@seznam.cz
 • www.cckjc.cz
 • organizační struktura: http://www.cervenykriz.eu/cz/struktura.aspx
 • registr pobočných spolků: http://www.cervenykriz.eu/cz/registr.aspx
 • Stanovy ČČK: http://www.cervenykriz.eu/cz/stanovy.aspx

Oblastní spolek Českého červeného kříže provozuje registrovanou sociální službu:

 • Zařízení sociálních služeb: Dům na půl cesty Jičín, služba byla poskytována od 1.2.2005 – 31.1.2013
 • Nová sociální služba: Azylový dům Jičín, služba zahájena 1.2.2013
 • Místo poskytování služby: Barákova 201, Jičín
 • Identifikátor: 2438469 orgán, který vydal registraci: KÚ Královéhradeckého kraje
 • kontakty na vedoucí AD: 604 705 308
 • zástupce vedoucí AD/sociální pracovnice: 736 152 546
 • nové nástupy uživatelů služeb se konají pondělí – pátek od 8 – 17 hodin
 • email: jicin.cck@seznam.cz, azylovydum.jicin@seznam.cz

Orgány Oblastního spolku ČČK Jičín

Nejvyšším orgánem Oblastního spolku ČČK je Valné shromáždění,kde každý zástupce Místní skupiny volí členy Oblastní výkonné rady ČČK na čtyřleté funkční období.

 

Oblastní výkonná rada  ČČK řídí po dobu svého mandátu činnost Oblastního spolku Českého červeného kříže.

 

Oblastní výkonná rada ČČK
Oblastní výkonná rada ČČK Jičín byla zvolena Valným shromážděním dne 26.3.2013.  

předseda Mgr. Michal Císař
místopředseda MUDr. Petr Lisý
členové Dana Lainová
  Zuzana Mlynářová

 

Oblastní dozorčí rada ČČK

 

předsedkyně
Jaroslava Elisová
členové Dagmar Cardová
  Bucharová Marie

 

 

Místní skupiny ČČK

Počet registrovaných MS ČČK: 7 (Jičín 2, Jičín 27, Jičíněves, Kopidlno, Miletín, Hořice, Skřeněř).