Základní údaje OS ČČK Jičín

organizační složka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Českého červeného kříže

 • subjekt: spolek
  Od 1.1.2014 došlo ke změně právního postavení na spolek. Společnost ČČK - hlavní spolek, OS ČČK Jičín - pobočný spolek.
  Výpis ze spolkového rejstříku.
  Úplný výpis ze spolkového rejstříku
 • registrován: v souladu s ustanovením Hlavy II.Části B Stanov Českého červeného kříže, registrovaných MV ČR pod čj. VS/1-20998/93-R dne 10. června 1993 Výkonná rada ČČK registruje s účinností ode dne 1. 1. 1994 organizační jednotku Českého červeného kříže takto:

 • název: Oblastní spolek ČČK Jičín

 • sídlo: Denisova 585, Jičín 506 01

 • IČO: 00426199

 • působnost: okres Jičín

 • bankovní účet OS ČČK Jičín: 2730-541/0100 Komerční banka Jičín
 • bankovní účet Azylový dům Jičín: 107-9166730207/0100 Komerční banka Jičín (od 1.1.2015)
   
 • mobil: 603 149 750 – ředitelka úřadu Eva Jahelková
             604 705 308 – vedoucí azylového domu Veselá Táňa, Dis.

 • e-mail: jicin.cck@seznam.cz
                  jicin@cervenykriz.eu       
                  azylovydum.jicin@seznam.cz
 • www.cckjc.cz


Oblastní spolek Českého červeného kříže provozuje registrovanou sociální službu:

 • Zařízení sociálních služeb: Dům na půl cesty Jičín, služba byla poskytována od 1.2.2005 - 31.1.2013
 • Nová sociální služba: Azylový dům Jičín, služba zahájena 1.2.2013
 • Místo poskytování služby: Barákova 201, Jičín
 • Identifikátor: 2438469 orgán, který vydal registraci: KÚ Královéhradeckého kraje
 • kontakty na vedoucí AD: Veselá Táňa, Dis. 604 705 308
 • zástupce vedoucí AD/sociální pracovnice: Vanclová Milena 736 152 546
 • nové nástupy uživatelů služeb se konají pondělí – pátek od 8 – 17 hodin
 • email: jicin.cck@seznam.cz, azylovydum.jicin@seznam.cz

 

Orgány Oblastního spolku ČČK Jičín 

Nejvyšším orgánem Oblastního spolku ČČK je Valné shromáždění,kde každý zástupce Místní skupiny volí členy Oblastní výkonné rady ČČK na čtyřleté funkční období.

 

Oblastní výkonná rada  ČČK řídí po dobu svého mandátu činnost Oblastního spolku Českého červeného kříže.

 

Eva Jahelková
Mgr. Michal Císař
MUDr. Petr Lisý
ředitelka Úřadu ČČK
předseda OVR ČČK
místopředseda OVR ČČK

 

 

Oblastní výkonná rada ČČK


Oblastní výkonná rada ČČK Jičín byla zvolena Valným shromážděním dne 27.4.2017.  

předseda Mgr. Michal Císař
místopředseda MUDr. Petr Lisý
ředitelka Úřadu OS ČČK Eva Jahelková
členové Dana Lainová
  Zuzana Mlynářová

 

Oblastní dozorčí rada ČČK byla zvolena 27.4.2017

 

předsedkyně              
Jaroslava Elisová
členové Dagmar Cardová
  Bucharová Marie

   

Místní skupiny ČČK

Počet registrovaných MS ČČK:  7 (Jičín 2, Jičín 27, Jičíněves, Kopidlno, Miletín, Hořice, Skřeněř)

 

 

Tiskové zprávy

Tisková zpráva z 8.7.2017 - zde.

Následující tiskové zprávy zde.

 

 

 

Noviny ČČK 2015

Noviny ČČK 2015

 

 

 

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva ČČK Jičín 2017