Výuka první pomoci

A) Český červený kříž je držitelem:

1) Evropského certifikátu první pomoci pro výuku “Základní norma zdravotnických znalostí“

2) Evropského certifikátu první pomoci (EFAC) pro výuku „Základní příprava uchazečů o řidičské oprávnění“

Tyto certifikáty jsou průběžně prodlužovány.

B) Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jičíně je držitelem

Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro vzdělávací programy:

  1. Základní norma zdravotnických znalostí pro širokou veřejnost a pedagogy

(Pro pedagogické pracovníky číslo akreditace MŠMT – 30 153/2013)

  1. Zdravotník zotavovacích akcí pro širokou veřejnost a pedagogy

(pro pedagogické pracovníky číslo akreditace MŠMT – 30 153/2013)

Úřad Oblastního spolku ČČK Jičín průběžně v roce 2013 nabízel školení první pomoci v různých normách jednotlivcům, organizacím, firmám a institucím.

Cílem bylo seznámit a proškolit širokou veřejnost v poskytování první pomoci, neboť každý z nás se může kdykoli stát nejen potenciálním zachráncem, který pomáhá neznámému člověku, ale i potenciálním postiženým, který doufá v případě nouze v brzkou a správnou pomoc druhé osoby.

Úřad Oblastního spolku ČČK Jičín nabízí školení první pomoci v různých normách jednotlivcům, organizacím, firmám a institucím.

Aktuální kurzy jsou zveřejňovány v aktualitách.