Výuka první pomoci

Ve spolupráci s FTV Prima vznikla za odborné garance ČČK následující instruktážní videa zaměřená na první pomoc v deseti život nebo zdraví ohrožujících situacích. Klikněte a prohlédněte si je!

 
Standardy poskytování první pomoci jsou zásadním materiálem pro její výuku – určují pro jednotlivé stavy ohrožení zdraví či života nejvhodnější postup předlékařské první první pomoci (standard).
 
Standardy nejsou učebnicí, ale metodickým materiálem – souhrnem postupů předlékařské první pomoci, kterým mají být vyučováni laici. Můžete si je stáhout zdarma v pdf zde.