Výuka první pomoci

A) Český červený kříž je držitelem:

1) Evropského certifikátu první pomoci pro výuku “Základní norma zdravotnických znalostí“

2) Evropského certifikátu první pomoci (EFAC) pro výuku „Základní příprava uchazečů o řidičské oprávnění“

Tyto certifikáty jsou průběžně prodlužovány.

B) Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jičíně je držitelem

Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro vzdělávací programy:

  1. Základní norma zdravotnických znalostí pro širokou veřejnost a pedagogy

(Pro pedagogické pracovníky číslo akreditace MŠMT – 30 153/2013)

  1. Zdravotník zotavovacích akcí pro širokou veřejnost a pedagogy

(pro pedagogické pracovníky číslo akreditace MŠMT – 30 153/2013)

Úřad Oblastního spolku ČČK Jičín průběžně v roce 2013 nabízel školení první pomoci v různých normách jednotlivcům, organizacím, firmám a institucím.

Cílem bylo seznámit a proškolit širokou veřejnost v poskytování první pomoci, neboť každý z nás se může kdykoli stát nejen potenciálním zachráncem, který pomáhá neznámému člověku, ale i potenciálním postiženým, který doufá v případě nouze v brzkou a správnou pomoc druhé osoby.


Úřad Oblastního spolku ČČK Jičín nabízí školení první pomoci v různých normách jednotlivcům, organizacím, firmám a institucím
.

Aktuální kurzy jsou zveřejňovány v aktualitách.

 

 

Regionální soutěž Mladých zdravotníků

Dne 10. června 2014 proběhla v Ústí nad Orlicí "Regionální soutěž Mladých zdravotníků pro Pardubický a Královehradecký kraj". Pořádána byla pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty města Ústí nad Orlicí pana Petra Hájka na veřejném prostranství Kociánka.
Jičín prezentovala:

za I. stupeň ZŠ Cerekvice nad Bystřicí
za II. stupeň ZŠ Jičín, Železnická


Výsledková listina zde.
 

Video převzato z webu ustinadorlici.cz.

Fota:

                   

 

 

Soutež Mladých zdravotníků

Soutěž Mladých zdravotníků se konala 15.5.2014.

 

 

Zdravotník zotavovacích akcí

termín konání:

I. část 07. - 09. března 2014
II. část 21. - 23. března 2014

místo konání: Skautský srub Čeřovka Jičín
cena kurzu: 1.800,-Kč - platba fakturou nebo proti příjmovému pokladnímu dokladu
ukončení kurzu: test, praktická zkouška
možnost získání Osvědčení, platnost 4 roky, poté doškolovací kurz

poznámka: bližší informace budou zaslány přihlášeným účastníkům (např. termín výuky v plaveckém bazénu, začátky kurzů apod)