Sponzoři

Projekty z oblasti sociální

  • V roce 2018 sociální službu Azylový dům Jičín podpořil Královéhradecký kraj prostřednictvím IP, MPSV ČR, Město Jičín, Nová Paka, Kopidlno a Sobotka, Úřad ČČK Praha, na financování soc. služby se podílejí i uživatelé soc. služby azylového domu.

Projekty z oblasti zdravotnictví byly celoročně podpořeny Ministerstvem zdravotnictví ČR

  • Výuka první pomoci dětí a mládeže
  • Oceňování bezplatných dárců krve

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje byly podpořeny další dva projekty:

  • Propagace bezpříspěvkového dárcovství krve