Plán akcí

měsíc název akce místo konání
leden uzávěrky, inventarizace termín 31. 1. 2018
únor školení ŽZÚ firmy, podniky
březen školení ZZA široká veřejnost
  VS ČČK Jičín Denisova 585, Jičín, termín březen 2018
duben ukončení školení ZNZZ firmy, podniky
květen Okresní soutěž HMZ Čeřovka Jičín
  Regionální soutěž HMZ OS ČČK Svitavy
  přednášky PP Základní školy I. a II. stupeň
  školení ZZA široká veřejnost
červen Dětský den Jičín
září oceňování BDK zámek Jičín
  školení ZNZZ podniky, firmy, široká veřejnost
říjen Školení ZZA Úřad OS ČČK Jičín, Denisova 585
  Cvičení HJ Homole u Jičína
listopad oceňování BDK zámek Jičín
  • celoročně: zajistit poskytování služeb v zařízení sociálních služeb (nově v Azylovém domě Jičín, pobytová služba, provoz nepřetržitý)
  • poskytnout pomoc na vyžádání při zajištění zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských a turistických zájezdech, sportovních, kulturních a společenských akcích
  • celoročně zprostředkovat pobyty pro členy ČČK, dárce krve a Klubu dárců krve
  • celoročně zprostředkovávat školení pro pracovníky v sociálních službách