Plán nejdůležitějších akcí OS ČČK Jičín r. 2014

měsíc název akce místo konání
leden

uzávěrky, inventarizace

termín 31. 1. 2014

únor

školení Lomnice n/P

Základní norma zdravotnických znalostí

březen

školení ZZA

široká veřejnost

 

VS ČČK Jičín

Denisova 585, Jičín 25.3.2014

duben

ukončení školení ZNZZ

firmy, podniky

květen

Okresní soutěž HMZ

Čeřovka Jičín, termín 15. 5. 2014

Regionální soutěž HMZ

OS ČČK Ústí nad Orlicí (10.6.2014)

soutěž HJ

Královéhradecký kraj

 

přednášky PP

Základní školy I. stupeň

 

přednášky PP

Základní školy II. stupeň

červen Dětský den Jičín
červenec

letní dětský tábor

Jedlová u Poličky, areál Jitřenka

září

oceňování BDK

zámek Jičín

 

školení ZNZZ

podniky, firmy, široká veřejnost

říjen Školení ZZA

Úřad OS ČČK Jičín, Denisova 585

Cvičení HJ Homole u Jičína
listopad

oceňování BDK

zámek Jičín

 

  • celoročně: zajistit poskytování služeb v zařízení sociálních služeb (nově v Azylovém domě Jičín, pobytová služba, provoz nepřetržitý)
  • poskytnout pomoc na vyžádání při zajištění zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských a turistických zájezdech, sportovních, kulturních a společenských akcích
  • celoročně zprostředkovat pobyty pro členy ČČK, dárce krve a Klubu dárců krve
  • celoročně zprostředkovávat školení pro pracovníky v sociálních službách