Jarní kurz Zdravotník zotavovacích akcí

By | 10.2.2019

Termín konání ZZA:
I. část 3.5. – 5.5.2019
II. část 31.5. – 2.6.2019
Termín konání doškolení: 2.6.2019

Místo konání: Skautský srub Čeřovka Jičín – Skautská 1254.
Cena kurzu: 2.000,-Kč – široká veřejnost, 1.900, -Kč pedagogický pracovník.
Platba: fakturou na č. úč: 2730-541/0100 KB a.s. Jičín.
Zkoušky: 2.6.2019, úspěšní absolventi získají Osvědčení (kurz je akreditovaný MŠMT ČR).
Dotazy: Mgr. Michal Císař – 732 701 303.
Upozornění: termín podání příhlášky je 15.4.2019
Poznámka: kurz bude zahájem v případě naplnění min.kapacity pěti osob.

Přihláška na školení i doškolení.