Humanitární jednotka ČČK

 

Od roku 2001 ČČK postupně vytvořil druhosledové Humanitární jednotky ČČK pro zařazení do  Integrovaného záchranného systému ČR.

Nové zásady byly schváleny usnesením VR ČČK č. 153/2007 ze dne 22. 9. 2007.

Humanitární jednotka ČČK má v základní sestavě:

a) zdravotnickou sekci
b) psychosociální sekci
c) stravovací sekci
d) ubytovací sekci
e) technickou sekci

OS ČČK Jičín má vytvořenou humanitární jednotku III. kategorie

velitel HJ ČČK Jičín: Jahelka Zdeněk

Velitel (či zástupce velitele) - řídí činnost Humanitární jednotky, úzce spolupracuje s veliteli jednotlivých družstev a zajišťuje návaznost na současně zasahující profesionální složky IZS v místě neštěstí.

Humanitární jednotka OS ČČK Jičín v roce 2013 pomáhala při povodních na Jičínsku.