Category Archives: Aktuální informace

Jarní kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Termín konání ZZA:I. část 3.5. – 5.5.2019II. část 31.5. – 2.6.2019 Termín konání doškolení: 2.6.2019 Místo konání: Skautský srub Čeřovka Jičín – Skautská 1254.Cena kurzu: 2.000,-Kč – široká veřejnost, 1.900, -Kč pedagogický pracovník.Platba: fakturou na č. úč: 2730-541/0100 KB a.s. Jičín.Zkoušky: 2.6.2019, úspěšní absolventi získají Osvědčení (kurz je akreditovaný MŠMT ČR).Dotazy: Mgr. Michal Císař –… Read More »

Sociální služba: Azylový dům Jičín

Od 1.1.2015 je tato aktivita součástí projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III.. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Poděkování

Děkujeme všem příznivcům Českého červeného kříže za jejich podporu a přejeme do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů. Jahelková Eva

Bezpříspěvkové dárcovství krve

23.10.2014 Porotní sál – zámek Jičín Slavnostní předávání Zlatých křížů III. stupně, zlatých a stříbrných medailí prof. MUDr. Jana Janského. Ocenění bylo předáno za přítomnosti představitelů Města, Nemocnice, HTO a ČČK Jičín. Předáno bylo: 16 Zlatých křížů III. stupně za 80 bezpříspěvkových odběrů 55 zlatých medailí za 40 bezpříspěvkových odběrů 79 stříbrných medailí za 20… Read More »