Aktuální informace

03.02.2020

Život nejen pro Matěje – nábor dárců kostní dřeně

Ve spolupráci s panem Kučerou, tatínkem Matěje, Českým registrem dárců krvetvorných buněk IKEM Praha, Městským úřadem Jičín a Klubem českých turistů Jičín pořádáme nábor kostní dřeně při Pochodu Českým rájem – Putování za Rumcajsem 28.3.2020 od 09 do 15 hodin.

Více informací zde.

 

03.02.2020

25.1. se v obřadní síni uskutečnilo historicky první setkání bezpříspěvkových dárců krve z Hořicka

Součástí setkání bylo i ocenění bezpříspěvkových dárců krve. Oceněno bylo 23 dárců za 20 odběrů, kteří získali stříbrné medaile a 5 dárců převzalo zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů. Dárcům poděkovali a ocenění předali: Aleš Svoboda – starosta města Hořic, Ing. Roman Bečvář – ředitel Levitova centra následné péče Hořice, Marcela Harbichová, DiS. – ředitelka Úřadu OS ČČK Jičín, Sylvie Puldová, Marcela Nichtová a Marie Čiháková z MS ČČK Hořice.
Krev se nedá ničím nahradit, ani vyrobit. Bez dárců krve by nešlo zachránit mnoho životů. V současné době je díky dárcům krev k dispozici i ve vrtulníku LZS ZZS Královéhradeckého kraje, kde ji záchranáři využívána při nejtěžších úrazech. Dar krve = dar života. Všem dárcům velmi děkujeme.

03.02.2020

Azylový dům

Od 1.1.2020 je Azylový dům pod správou Sociálních služeb města Jičína.


31.12.2019

Oceňování dárců

14.11.2019 proběhlo v Porotním sále jičínského zámku oceňování bezpříspěvkových dárců krve z okresu Jičín. Předáno bylo 48 zlatých medailí Prof. MUDr. Jana Janského za 40 a 13 zlatých křížů za 80 odběrů krve. Dárcům poděkovali a ocenění předali: JUDr. Jan Malý – Starosta města Jičína, Ing. Tomáš Sláma – Statutární ředitel ON Jičín a.s., MUDr. Pavel Ježek a MUDr. Bohuslava Fialová z transfuzní stanice ON Jičín. Za OS ČČK: Marcela Harbichová, DiS. – ředitelka Úřadu OS ČČK, Mgr. Michal Císař – předseda OVR ČČK a MUDr. Petr Lisý – místopředseda OVR ČČK.

Všem dárcům krve děkujeme za pomoc při záchraně životů.


       

 

16.10.2019

Oceňování dárců

14.11. od 16 hodin budou v Porotním sále Jičínského zámku oceněni dárci krve.

 

16.10.2019

Pověřený spolek

VR ČČK schválila na svém zasedání oblastní spolek Jičín s účinností od 12.10. jako pověřený spolek pro Královéhradecký kraj.

 

04.10.2019

Úřední hodiny

Pro aktuální úřední hodiny v kanceláři sledujte facebookovou stránku ČČǨ Jičín.

 

04.10.2019

Změna ve vedení OS ČČK Jičín

Od 1.10.2019 je novou ředitelkou OS ČČK Jičín Marcela Harbichová DiS.

 

08.04.2019

Oblastní kolo družstev Mladých zdravotníků

Propozice oblastního kola družstev Mladých zdravotníků, které se koná 9.5.2019.
Případné dotazy: Mgr. Michal Císař – 732 701 303.

 

10.02.2019

Jarní kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Termín konání ZZA:
I. část 3.5. – 5.5.2019
II. část 31.5. – 2.6.2019
Termín konání doškolení: 2.6.2019

Místo konání: Skautský srub Čeřovka Jičín – Skautská 1254.
Cena kurzu: 2.000,-Kč – široká veřejnost, 1.900, -Kč pedagogický pracovník.
Platba: fakturou na č. úč: 2730-541/0100 KB a.s. Jičín.
Zkoušky: 2.6.2019, úspěšní absolventi získají Osvědčení (kurz je akreditovaný MŠMT ČR).
Dotazy: Mgr. Michal Císař – 732 701 303.
Upozornění: termín podání příhlášky je do 15.4.2019.
Poznámka: kurz bude zahájem v případě naplnění min.kapacity pěti osob.

Přihláška na školení i doškolení.

 

05.01.2019

Vánoce 2018 v AD Jičín

A jak jsme prožili v Azylovém domě prosinec, přípravy na Vánoční svátky a samotné Vánoce 2018? Fotky mluví za vše 🙂
Děkujeme tedy všem, díky kterým jsme mohli prožít hezký závěr roku a hlavně krásné Vánoce. Místní skupina ČČK Jičín poskytla finanční dar na pořízení mikulášské nadílky. Dobrotety dovezly spoustu hraček a dětských příkrmů. Lesy ČR darovaly nádhernou borovici. SASanka shromáždila a předala dárky z akce „Krabice od bot“. A další krásné věci, dárky, cukroví, oblečení i finační dary jsme dostali od Vás – veřejnosti.

Takže jestě jednou velké díky, že stále a mnohdy opakovaně pomáháte. Pomáháte maminkám a jejich dětem, které využívají služby Azylového domu Jičín.


           

20.03.2018

Oblastní kolo družstev Mladých zdravotníků

Propozice oblastního kola družstev Mladých zdravotníků, které se koná 10.5.2018.

13.03.2018

Vyhlášení jarního termínu pro kurzy první pomoci

Doškolovací kurz Zdravotníka zotavovacích akcí a řádný kurz Základů první pomoci

termín: 20. 4. – 22. 4. 2018
místo konání: Denisova 585, Jičín, zasedací místnost III. patro
cena: doškolovací kurz: 700,-Kč / osoba
základy první pomoci: 1.000,-Kč / osoba

podrobné informace budou zájemcům zaslány nejpozději 5 dní před začátkem kurzu

přihlásit se můžete zde

pozn: kurz bude zahájem v případě naplnění min.kapacity pěti osob